Ubranie robocze, jawi się jako konkretna wizytówka związana z określonym zawodem. Wymaganie zakupienia tego rodzaju produktów zazwyczaj leży po stronie osoby pracującej. Odzież robocza to codzienny element rzeczywistości, przez co wiele osób najzwyczajniej jej nie dostrzega, traktując jako dodatek do ogólnego tła. Istnieją jednak miejsca, gdzie brak oraz zróżnicowanie w wariantach w sferze jednostkowej kategorii …